seems

84 teksty – auto­rem jest seems.

Żaden dzień się nig­dy nie powtórzy,
więc wal­cz do końca, by choć je­den się przedłużył. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2015, 20:48

...a jej praw­dzi­wy cha­rak­ter "wyśliz­gnął" się na światło dzien­ne, niczym skóra z węża. 

myśl • 27 maja 2015, 21:09

Od lam­pki wi­na ku "wiel­kim" słowom. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 maja 2015, 23:35

Przeszłoć w drzwiach stoi...

Przeszłość w drzwiach ot­wo­rem stoi
Pókiś ni ruchu wy­konał jed­ne­go
I choć przyszłość się boi
W te­raźniej­szości nie dop­niesz swego. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2015, 22:47

Nie wskrze­sisz ser­ca w ciele bez krzty duszy.... 

myśl • 7 kwietnia 2015, 00:50

"Dos­ko­naly le­karz to ten kto­ry za­pobiega chorobie,
zwyczaj­ny to ta­ki, kto­ry pot­ra­fi cho­robę wyleczyć,
ten zaś, który cho­robę tyl­ko leczy, to żaden lekarz."

~Uk­ry­te Te­rapie. Cze­go Ci le­karz nie powie. 

aforyzm • 4 kwietnia 2015, 23:36

I gdy Ty Człowie­cze po­pełniasz błąd, ktoś in­ny na świecie właśnie go naprawia.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 marca 2015, 01:25

Nie każdy zachód słońca oz­nacza pożeg­na­nie. Nie każdy wschód słońca roz­poczęcie dnia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2015, 17:33

Będąc dob­ry le­karzem, nie za­pomi­naj być jeszcze lep­szym człowiekiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 marca 2015, 18:07

Nazwij mnie Smokiem...

Naz­wij mnie Smo­kiem
podążającym za swym cieniem,
ochra­niając Cię przed mrokiem,
w szkarłacie lo­du płomieniem. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 marca 2015, 08:25

seems

Jestem sobą..

Zeszyty
  • Życie – Wszys­tko, co prawdę głosi...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

seems

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 czerwca 2015, 20:48seems do­dał no­wy tek­st Żaden dzień się nig­dy [...]

27 maja 2015, 21:12seems sko­men­to­wał tek­st Od lam­pki wi­na ku [...]

27 maja 2015, 21:09seems do­dał no­wy tek­st ...a jej praw­dzi­wy cha­rak­ter [...]

27 maja 2015, 07:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Od lam­pki wi­na ku [...]

27 maja 2015, 06:00Irracja1 sko­men­to­wał tek­st Od lam­pki wi­na ku [...]

26 maja 2015, 23:45krysta sko­men­to­wał tek­st I gdy Ty Człowie­cze [...]

26 maja 2015, 23:35seems do­dał no­wy tek­st Od lam­pki wi­na ku [...]

15 maja 2015, 14:21karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Przeszłoć w drzwiach stoi...  

14 maja 2015, 22:47seems do­dał no­wy tek­st Przeszłoć w drzwiach stoi...  

7 kwietnia 2015, 00:50seems do­dał no­wy tek­st Nie wskrze­sisz ser­ca w [...]